BRANDLARM

För att hitta rätt lösning till er brukar det gå till på följande sätt:

 

Vi går igenom anläggningen i fråga via befintliga ritningar. Finns inget underlag så skapar vi detta genom att mäta upp byggnaden från rum till rum,

för att sedan digitalisera detta i form av en planritning.

 

Sedan skapas en projektritning med detektorer och enheter inritade. Placering, antal och utförande är baserat på brandskyddsföreningens gällande regler, normer och standarder.

Detta för att både personer inne i byggnaden och räddningstjänsten ska kunna hantera en olycka så snabbt och säkert som möjligt.

 

En eller flera av våra erfarna tekniker monterar, installerar och programmerar. Vi utfärdar dokument för färdigställande kontroll samt anläggarintyg för brandlarmet. Intyg om överensstämmande utfärdas när så behövs.

Vi är av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering Certifierad Anläggarfirma enl. norm SBF 1008:2 och Behörig Ingenjör Brandlarm enl. norm SBF 1007:3 är Torbjörn Movert.

CPT-certifieringar

Sök certifiering hos SBSC

KONTAKT

Telefon:

E-post:

Adress:

Öppettider:

Org.nr:

 

0435-48 11 00

info@alltor.se

Apoteksgatan 6, 264 33 Klippan

Vardagar kl. 08:00-15:00

556677-4005